czy da się zwiększyć ilość przesyłanych surowców ? czy da się zwiększyć ilość przesyłanych surowców ?