niezaliczone zadanie Dlaczego nie zalicza mi zadania: zarejestuj się w grze?