13
bravio129

Czy umiejętności gildyjnych można używać jedynie podczas wojny ?

Dodał bravio129 27.07.2014, 21:27


Aby komentować, zaloguj się.
13

vvojtek7

27.07.2014, 21:28
1 plus

tak, stąd ich nazwa

16

Playereczek4

27.07.2014, 21:56

wojtek i rafi to pytanie jest dla spamu on chce tylko dostać 8pkt za dodanie tematu

16

Playereczek4

27.07.2014, 21:56

wojtek i rafi to pytanie jest dla spamu on chce tylko dos.tać 8pkt za dodanie tematu

16

Playereczek4

27.07.2014, 21:57

w.ojtek i rafi to pyta.nie j.st dla sp.amu on chce tylko dos.tać 8.p.kt za.a dod.anie te.ma.tu

16

Playereczek4

27.07.2014, 21:57

te kropki są po to bo nie da sie wyslac normalnie

1

ROBIK

27.07.2014, 21:58

tak tylko podasz wojen gildi

1

ROBIK

27.07.2014, 21:59

tylko podczas wojen gildi

6

Salbert

28.07.2014, 09:38

Tak tylko i wyłącznie taka ich nazwa.

9

zordan

28.07.2014, 10:36

Tak, choć są rzadko używane.

13

NextRound

28.07.2014, 12:22

Tak, podczas innej pory nie można ich użyć

10

golden6

28.07.2014, 12:57

tylko podczas wojny

Ostatnie tematy