Zamawiaj oraz nadawaj przesyłki InPost
i zgarniaj punkty

Paczkomat InPost
Masz zamówioną przesyłkę InPost?
Dodaj numer

Śledź przesyłki i zgarniaj punkty. Im więcej masz paczek, których jesteś odbiorcą, tym więcej dostajesz punktów!

2x paczki +400 pkt
5x paczek +1600 pkt
10x paczek +3850 pkt
20x paczek +8000 pkt

Każda paczka odebrana
poniżej 2h to dodatkowe 100 punktów
na Twoje konto!