Zamawiaj oraz nadawaj przesyłki InPost
i zgarniaj punkty

Paczkomat InPost
Masz zamówioną przesyłkę InPost?
Dodaj numer

Śledź przesyłki i zgarniaj punkty. Im więcej masz paczek, których jesteś odbiorcą, tym więcej dostajesz punktów!

2x paczki +200 pkt
5x paczek +800 pkt
10x paczek +2000 pkt
20x paczek +4000 pkt