Zamawiaj oraz nadawaj przesyłki InPost
i zgarniaj punkty

Paczkomat InPost
Masz zamówioną przesyłkę InPost?
Dodaj numer

Śledź przesyłki i zgarniaj punkty. Im więcej masz paczek, których jesteś odbiorcą, tym więcej dostajesz punktów!

2x paczki +500 pkt
5x paczek +2000 pkt
10x paczek +4800 pkt
20x paczek +10000 pkt