Akcja Zamawiaj oraz nadawaj przesyłki InPost i zgarniaj punkty została wstrzymana. Powiadomimy cię, gdy zostanie wznowiona!

Paczkomat InPost
Masz zamówioną przesyłkę InPost?

Śledź przesyłki i zgarniaj punkty. Im więcej masz paczek, których jesteś odbiorcą, tym więcej dostajesz punktów!

2x paczki +200 pkt
5x paczek +800 pkt
10x paczek +2000 pkt
20x paczek +4000 pkt