:)
celowniki do broni raczej nie
Teemo AD czy AP? Jakiego teemo wolicie?
Runy na Jayca Jakie runki na Jayca?