Dosyłacz w batczacie? Czy jest możliwość zainstalowania dosyłacza na BC medzie X tieru francuskim?
Nie mogę wysłać screena Nie mogę wysłać, rozmiar 1,3 MB jpeg albo pgn, nie przyjmuje mi żadnego