leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Czy tarany muszą mieć wsparcie w ataku? Czy tarany muszą mieć wsparcie w ataku?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ile LK wysyłać na farmienie? Ile LK wysyłać na farmienie?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ile pikinierów wysyłać na farmienie? Ile pikinierów wysyłać na farmienie?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ile mieć taranów we wiosce? Ile mieć taranów we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ile mieć Katapult we wiosce? Ile mieć Katapult we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ilu mieć CK we wiosce? Ilu mieć CK we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ilu mieć LK we wiosce? Ilu mieć LK we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ilu mieć zwiadowców we wiosce? Ilu mieć zwiadowców we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ilu mieć łuczników we wiosce? Ilu mieć łuczników we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ilu mieć toporników we wiosce? Ilu mieć toporników we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ilu mieć mieczników we wiosce? Ilu mieć mieczników we wiosce?
leszekw77
leszekw77 zadał pytanie w grze Plemiona
Ilu mieć pikinierów we wiosce? Ilu mieć pikinierów we wiosce?