67i8o67i87
7iu7o7yujy
7oiy7u678787i67
767it6yu6oituy8i
u7u667ii
iyuti
iutyuyi6
o8p8i78opp78o9878i7
ityri787urui78uti7
i78ojyyi8o
77i7ouo8
io0-
8op99[0\i8
\0p]
y56uu6utui6i 7u678i78oou
o89oiy 7i8iyy 767667i78o
87i78
yr6y56yry687uyt6u7uy 65u5t6u6tyu
dfggkghfjyuyijfhttyhrtuy
no coz moge tu napisac jestem po to co wszyscy powodzenia