Zapraszam wszystkich do wspólnej pracy przy zbieraniu punktów i kluczy!
Akceptuję zaproszenia i chętnie pomogę oczywiście na miarę moich skromnych możliwości.
Jestem nowy więc proszę o rady i wyrozumiałość.
Będę wdzięczny!