Zadania w AW 1. logowanie i stoczenie bitwy 2. posiadanie czołgu tier 2 3 Posiadaj 3 czołgi trzeciego tieru
T-54 czy M41 T54 - mocniejszy pancerz, dobra siła ognia jednakże większy czas przeładowania, i mniejsza szybkość całości pojazdu.